HF Förvaltning

hf

HF Förvaltning är ett lokalt fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 400 bostadslägenheter samt cirka 12 000 kvm lokaler i centrala Strängnäs, Mariefred och Stallarholmen. Vi satsar på ett långsiktigt ägande av hyresfastigheter i Strängnäs kommun. Välkomna till oss !

Öppettider:
Måndag till torsdag: 10.00–16.00

Besöksadress:
Järnvägsgatan 7

Telefon: 0152–252 94
E-post: hfforvaltning@telia.com

Webbplats: www.hfforvaltning.se
HF_forvaltning_logga