Mitt Strängnäs nätverksträff 19 maj

Stort tack till alla er som deltog i Mitt Strängnäs nätverksträff! Det blev många intressanta  diskussioner och flera bra förslag och idéer kom upp. Sammanställningarna av de utvärderingar vi gjorde, angående Handla hemma-kampanjerna och Tillfällenas dag, finns nu bland våra dokument på medlemssidorna. Styrelsen är tacksam för alla bra synpunkter som kom fram och vi kommer att ta dem med oss vid planeringen av kommande aktiviteter och evenemang.

Medaljong_Mitt_Strangnas_Sned