Mitt Strängnäs Workshop om centrumutveckling 20/10

Det blev en inspirerande och trevlig kväll då Birgitta Groth och Fredrik Åström från imariefred.nu gästade Mitt Strängnäs och berättade om hur centrumföreningen i Mariefred arbetar och hur de under de senaste åren utvecklat Mariefred till den aktiva och attraktiva stad den är idag.

red Birgitta och Fredrik

Även om Strängnäs och Mariefred är två olika städer med olika förutsättningar och möjligheter finns det mycket Strängnäs centrumförening kan lära av imariefred.nu och vi har ett fint samarbete som säkert kommer att bidra till att våra städer utvecklas, var och en på sitt sätt, på ett bra sätt framöver.

red publik

Alla verkade hitta inspiration och ny kraft av att lyssna på dem och det uppstod många bra och positiva idéer och samtal om hur vi kan stärka Strängnäs stadskärna och samarbetet med varandra i Mitt Strängnäs.

Stort tack till Birgitta Groth och Fredrik Åström för en mycket bra föreläsning och för alla era bra råd och tips!

Tack också till alla som kom och lyssnade och bidrog till denna positiva kväll och tack till Hotel Rogge som ordnade med trevlig lokal och mycket goda smörgåsar.

red smörgåsar

Arrangör: Mitt Strängnäs

Medaljong_Mitt_Strangnas_Sned