Näringslivsdagen 2015

naringslivsdagen_2015

Mitt Strängnäs deltog i Strängnäs Näringslivsdag på Campus förra lördagen den 14:e mars.

Med ett bord, ballonger och affischer fanns Johan Larson och Pernilla Eklund på plats för att marknadsföra Mitt Strängnäs och berätta om föreningens viktiga arbetet för Strängnäs stadskärna.

Det blev en spännande dag med många intressanta möten och samtal. Mitt Strängnäs fick också nöjet att hälsa flera nya medlemmar välkomna.