Pressmeddelande Mitt Strängnäs halvårsredovisning

cropped-Medaljong_Mitt_Strangnas_Sned.png

Pressmeddelande 16-08-23

Halvårsredovisning av Mitt Strängnäs arbete

Mitt Strängnäs tog i början av året fram ett programblad ”Made by Strengnäs” där alla större evenemang i Strängnäs stadskärnan under året presenteras. Evenemangen i ”Made by Strengnäs” är årligen återkommande och programbladet har spridits i Strängnäs och omkringliggande orter. Made by Strengnäs har också varit ett viktigt verktyg för våra egna medlemmar då alla evenemang i programbladet presenterades och bokades in redan i början av året vilket skapade bättre förutsättningar för medlemmarna att planera sin verksamhet.

Handla hemma

Bakgrund

Projektet ”Handla hemma” vid lönehelger startade lite trevande redan under 2014 då centrumföreningen Mitt Strängnäs bildades. Under 2015 startade projektet på allvar med tydliga mål och riktlinjer. Konceptet Handla hemma är till för att uppmärksamma våra invånare på vikten av att pröva och prioritera den egna stadens utbud i form av restauranger, caféer, butiker och aktiviteter. Positiva shoppingupplevelser och personliga kundmöten är våra viktigaste konkurrensmedel. Hela stadskärnan skall kännas aktiv och alla vara involverade och delaktiga och samverka för bästa gemensamma effekt. Vi ser våra Handla hemma som ”spetsaktiviteter” vars goda förtjänster spiller över även på andra tider och bidrar till att göra Strängnäs till en attraktiv stad att leva, arbeta och driva företag i.

Under våren 2016 har Mitt Strängnäs vidareutvecklat projektet ”Handla hemma” till en weekend-aktivitet. Syftet med det är att även engagera kvällsekonomin och stadskärnans uteliv. Vi vill göra ett weekend-besök i Strängnäs till en positiv helhetsupplevelse och i nästa steg kunna göra Strängnäs till ett attraktivt besöksmål som rekryterar besökare från hela regionen.

 Varje Handla hemma har från och med i år utvecklat ett eget ”tema” där vi har möjlighet att lyfta fram olika erbjudanden, aktiviteter och aktörer i staden. Stadens näringsidkare skall vara delaktiga och knyta an till helgernas olika teman vilka är valda efter säsong och för att förstärka andra aktiviteter i staden. Mitt Strängnäs agerar samordnare för flera aktörer och stadskärnan har under våren kunnat erbjuda flera intressanta och trevliga aktiviteter.

Marknadsföring

Marknadsföring av Handla hemma-helger har skett med annonsering i Strengnäs Tidning, med affischering samt via Mitt Strängnäs webbplats och Mitt Strängnäs Facebooksida. Vi använder oss också av Mitt Strängnäs egna identiteter såsom flaggor och ballonger på torget och de centrala shoppingstråken i staden. Erfarenheten visade att det blir en fin kraft och ett större genomslag när vi gör saker tillsammans och samtidigt vilket påverkar våra kunders upplevelse.

För att ytterligare öka samarbete och erfarenhetsutbyte har vi också haft en afterwork för medlemmar inför varje Handla hemma weekend.

Workshops

Mitt Strängnäs har under våren 2016 genomfört två mycket uppskattade workshops för alla föreningens medlemmar och andra med intresse för stadskärnans utveckling. Syftet har varit att informera och skapa engagemang för stadskärnan samt att kompetenshöja kring frågor som service och värdskap. Att skapa en ”vi-känsla” och att tillsammans marknadsföra Strängnäs på ett positivt sätt är viktiga faktorer för att stärka vår stad.

Domprost Christofer Lundgren höll en mycket intressant workshop om den spännande utvecklingen i Strängnäs domkyrka och dess omgivningar på kyrkberget. Domkyrkan skall öppnas upp och åter bli en viktig mötesplats i Strängnäs och för hela stiftet. Detta kommer att påverka vår stad på ett positivt sätt och skapa nya flöden av människor i och till Strängnäs.

Nästa workshop arrangerades av Mitt Strängnäs i syfte att alla Mitt Strängnäs medlemmar skulle få ett ”smakprov” av vad man kan uppleva i Strängnäs under sommaren och på så sätt lättare kunna agera ”turistvärdar” i sin egen stad. Denna workshop genomfördes i samarbete med Strängnäs turistkontor, Föreningen Dramatiserade Stadsvandringar och Strängnäs domkyrka.

Mitt Strängnäs webbplats

Under 2016 har vi fortsatt att utveckla vår webbplats www.mittstrangnas.se med aktuella aktiviteter, nyheter och intern medlemsinformation. På webbplatsen finns också möjlighet för medlemmarna att annonsera sina verksamheter. Vårt mål är att föreningens webbplats skall vara förstahandsval vid sökning efter information om aktiviteter och evenemang i Strängnäs.

Resultat

Redan under 2015 kunde vi se ett trendbrott och besökstalen i stadskärnan började försiktigt öka istället för att gå ner i samband med lönehelgerna. Alla våra evenemang har börjat slå igenom på ett bra sätt, både bland Strängnäs invånare och bland besökare utifrån, och ger nu goda effekter för staden. Gyllenhjelmstorgets kapacitet för evenemang har också förbättrats genom kommunens försorg. Träd mm har tagits bort för mer flexibilitet som gör att torget kan anpassas och möbleras för olika evenemang.

Präntarens entré är stadens mest trafikerade plats och där mäter vi kundflödet alla dagar. Handla hemma- och evenemangsdagar fortsätter att ge goda effekter med ökat kundflöde i Präntaren på i snitt över 50% dessa dagar. Handla hemma-lördagarna har, under de två år projektet pågått, tydligt visat på ett ökat kundflöde på ca 20% jämfört med vanliga lördagar. Våra större evenemang visar på ökade kundflöden på över 100%. Det tyder på att vi vid dessa tillfällen lyckas rekrytera många besökare även från andra orter.

Undersökningar hos enskilda näringsidkare visar också ökning i kassor och antalet kunder i samma storleksordning eller ännu högre under dessa dagar. Vi noterar en ökad optimism bland medlemmarna då många verkligen ser en positiv förändring, vilket medfört ett större incitament att delta och vara aktiv. Fler vågar också satsa och öppna nya verksamheter i Strängnäs stadskärna och under våren fylldes den sista tomma lokalen i kvarteren kring Gyllenhjelmstorget.

Slutsatser och framtid

Aktiviteter och evenemang är viktiga och skapar ekonomisk tillväxt för medlemmarna. Resultatet är dels fler kunder och besökare dels ökad förmåga till ”vi-känsla” och vidareutveckling samt utveckling av själva evenemangen.

Under 2014-16 har alla lokaler i centrum fyllts och inga lokaler står idag tomma. Det innebär att en negativ trend har brutits och Strängnäs centrum utvecklas åter positivt. Samtidigt har konkurrensen mellan platser ökat och vi behöver inse att grundproblemet är kvar. Strängnäs centrum behöver många fler besökare för en fortsatt långsiktig utveckling av stadskärnan. Med ovan slutsatser tar föreningen nu initiativet till ett mer långsiktigt utvecklingsarbete tillsammans med STUA med sikte på 2023.

Mitt Strängnäs

genom

Johan Larson ordförande
och
Pernilla Eklund sekreterare

För vidare kontakter och information: Pernilla Eklund, sekreterare Mitt Strängnäs

Mobil: 0732 546 166, E-post: info@mittstrangnas.se