Vastreviken_Strangans5

Vad är Mitt Strängnäs?

Mitt Strängnäs är en ideell centrumförening som arbetar för en aktiv och attraktiv stadskärna som kan erbjuda ett stort urval av butiker, caféer, restauranger och service men också aktiviteter, evenemang och underhållning. Vårt mål är att göra Strängnäs till en naturlig och trevlig samlingsplats för människor. 

Föreningens vision

En aktiv och väl fungerande stadskärna genererar nöjda kunder och besökare som ger föreningens medlemmar goda förutsättningar för att utveckla sina verksamheter.” Föreningens vision har sin utgångspunkt i att långsiktigt stödja och utveckla Strängnäs stadskärna och därigenom ge nytta till våra medlemmar. Vi vill samtidigt representera och stödja alla intressen både kommersiella och ideella, som vill bidra till en positiv utveckling av stadskärnan. Fler aktörer med skilda intressen måste samverka för en positiv utveckling av Strängnäs som en framtida besöksdestination och för att främja ett levande stadsliv. Vi arbetar steg för steg och börjar inifrån och jobbar utåt.

Föreningens mål: Vi arbetar för dig!

 • Att utveckla en levande, aktiv och attraktiv stadskärna.
 • Att erbjuda spännande evenemang och aktiviteter i stadskärnan flera gånger under året.
 • Att skapa traditioner kring årets olika högtider.
 • Att verka för att göra Strängnäs stad till en attraktiv åretruntdestination.
 • Att utveckla en bra och attraktiv torghandel på Gyllenhjelmstorget.
 • Att attrahera alla verksamma i stadskärnan som medlemmar, fastighetsägare, näringsidkare, föreningar med flera.
 • Att kunna delta i tävlingen ”Årets stadskärna”.
 • Att hålla dialog och tät kontakt med kommunen, politiker, fastighetsägare, handlare och övriga aktörer.

Medlemmar i Mitt Strängnäs erbjuds följande:

 • Bättre och fler affärer för våra medlemmar genom samverkan i föreningen och som effekt av föreningens externa verksamhet är naturligtvis den övergripande nytta föreningen vill eftersträva. Det finns många konkreta insatser som riktas mer direkt till våra medlemmar som stöd för utveckling.
 • Gratis plats på torget i samband med våra Handla hemma och andra evenemangsdagar. Det finns möjlighet att låna tält och bord mm av föreningen. Här kan man enkelt ordna en ”pop up store” för att aktivera den egna verksamheten mm och inom ramen för de evenemang som genomförs.
 • Möjlighet att delta i och synas i gemensam marknadsföring. Alla medlemmar erbjuds gratis annonsplats på Mitt Strängnäs webbplats.
 • Information via månadsbrev och på Mitt Strängnäs webbplats, med inloggningsuppgifter till våra medlemssidor som innehåller intern och detaljerad information om alla våra aktiviteter mm. och hur du som medlem kan delta i dessa.
 • Mötesplatser av typen ”nätverksträffar” såsom workshops med föredrag och diskussioner för att utveckla delaktighet, samsyn och samverkan. Syftet med dem är också att bygga en samhörighetskänsla i föreningen, bjuda medlemmarna på intressanta och kompetenshöjande föredrag, lära känna varandra och varandras verksamheter och informera, diskutera och tipsa varandra i olika frågor.

Vem kan bli medlem?

Föreningen står öppen för alla som vill bidra till en aktiv och attraktiv stadskärna i Strängnäs.

Därför vill jag vara medlem i Mitt Strängnäs:

• För att bidra till ett attraktivt centrum och en levande stad.

• För att känna gemensamt engagemang.

• För att genomföra gemensamma aktiviteter.

• För att ingå i ett sammanhang med likasinnade branschkollegor.

• För att ta del av styrkan i en samlad kraft i Mitt Strängnäs.

• För att ha en gemensam projektledare för aktiviteter och evenemang.

• För att få ta del av betald marknadsföring via hemsidan, medier och affischer för spridande

av information.

• För att få hjälp med tillstånd och ansökningar.

• För att få ta del av bidrag.

• För att vara med och driva evenemang och aktiviteter på ett uthålligt och utvecklande sätt.

• För att få regelbunden information om aktiviteter, evenemang och om centrumutvecklingen.

• För att visa lojalitet och för att arbeta tillsammans.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 3000 kr/år+moms för företag och näringsidkare. För föreningar och stödjande privatpersoner är avgiften 300 kr/år.

Här hittar du medlemsansökan >

Mitt Strängnäs