Järnåldersgravar

Järnåldersgravar kan du besök på Åsa gravfält. Här finns 250 gravanläggningar från yngre järnåldern, då de första invånarna kom till trakten. Kombinera gärna med en promenad på slingrande småvägar i det sörmländska landskapet.