På ett näs i Mälaren ligger Strängnäs, en mötesplats ända sedan medeltiden. Tack vare det strategiska läget mellan land och vatten, har staden blivit centrum för allt från handel till kyrka och utbildning.

Med den ståtliga domkyrkan på höjden, blev staden tidigt en plats för råds- och kyrkomöten. Sedan 1100-talet är Strängnäs biskopssäte i Södermanland.

Det var också i Strängnäs som Sverige föddes som enad nation, år 1523 när Gustav Vasa valdes till kung vid domkyrkan.

Strängnäs är en av landets äldsta skolstäder, med bildningstradition ända sedan 1200-talet. Här grundades också Sveriges andra gymnasium 1626. Än i dag kommer ungdomar hit från hela landet till Strängnäs utbildningsprogram.

Vad betyder då namnet Strängnäs? Att staden ligger på ett näs är klart, däremot finns det olika förklaringar till förleden Sträng. Här är några: fiskegarn, ström, udde eller gräns. Första gången Strängnäs omtalas i skrift är på 1100-talet. Det förekommer också flera olika stavningar som Strigines, Strengines och Strengenes.

På 1920-talet blev Strängnäs regementsstad, och P10 fanns kvar till 2006. Nu används området till skolor, företag och bostäder. Här växer en helt ny stadsdel fram, precis vid Mälarens vatten.

Strängnäs i dag är en ”dynamisk idyll”, där historia möter framtid i naturskön miljö. Läget i Mälardalen fortsätter locka både besökare och bofasta. Här finns något för alla, året runt.

Välkommen till Strängnäs!