IMG_3702

Mitt Strängnäs ombildades i början av 2014. Föreningen hette tidigare Köpmannaföreningen och har funnits i många år. Mitt Strängnäs är föreningen för stadens köpmän och näringsidkare men även andra intressenter är välkomna som medlemmar.

Mitt Strängnäs arbetar för samverkan mellan medlemmar, kommun och fastighetsägare. Vi vill befästa Strängnäs som det självklara valet för nöje, shopping och livskvalité. Mitt Strängnäs främjar handel och centrumutveckling i ett vidare perspektiv.

Mitt Strängnäs skall stödja utvecklingen av Strängnäs i enlighet med stadgarna. Visionen är en framgångsrik stadskärna med livskraftiga verksamheter som kan tävla om titeln ”Årets stadskärna”.