Kungstornet – snart på plats!

 

Information till berörda och boende i Strängnäs kommun angående Ideella Föreningen Kungstornet/Långbergets byggnation av Kungstornet, ett  11 meter högt utsiktstorn på Långberget.

Beroende på väder och vind under januari 2017 kommer Kungstormets galvaniserade stålbalkar att,  efter vederbörlig utsättning (inmätning av gängstavarnas placering, 4 x 4 st. som stålbalkarna skall vila på),  resas på Långberget. Trappor och räcken monteras senare.

Planerandet och byggande sker inom ramen för gällande lokala lagar och regler, samt med erforderliga tillstånd från Strängnäs kommun.

Bygglov har betalats för Kungstornet med 13 500 kr  samt för skyltreklamtavla med 3 800 kr  = 17 300 kr

Att åstadkomma detta projekt har inneburit många kontakter med ca: 150 personer i olika branscher genom brev och hundratals mejl och telefonsamtal,  även med radio, TV och tidningar.

Jag tackar alla sponsorer och skyltreklamköpare som från första stund (snart 2 år) har stöttat detta genomförande av projektet. Med en del av dessa bidrag har vi kunnat betala tjänster och leverantörer drygt 100 000 kr som projektet hittills har kostat. Planerad budget på 380 000 kr når vi genom försäljning av reklamskyltar, som kommer att finnas på särskild reklamtavla i anslutning till Kungstornet.   Det finns några platser kvar för våra företag,  á 15 000 kr gällande under 3 år.   

Ideella Föreningen Kungstornet/Långberget kommer att iordningsställa 12 st. nya ek-bänkar,  utefter  Magnus Lunds stig, samt 6 st. namnskyltar, varav skylten som markerar stenen med Gustaf V:s autograf redan står på plats. Detta utan kostnad för kommunen.

Långbergs Parken som anlades i slutet av 1800 talet genom häradshövdingen Magnus Lunds donation på 120 000kr, var förr i tiden ett välbesökt andningshål för ortsborna.  På grund av  Kungstornet och den historiska vattentanken från 1908, som återupptäcktes i samband med planeringen av Kungstornet, kommer säkerligen Långbergs Parken åter att bli ett attraktivt utflyktsmål för oss Strängnäsbor och  turister, att förstärkas. Intresse har också uttryckts för att starta en förening ”Långbergets vänner”.

                                 Stommen till  Kungstornet reses under januari 2017

Rolf Wallinder                                                                                                                 

 Tel. 0152 – 133 81

Ideella Föreningen Kungstornet/Långberget   

 www.kungstornet.nu

e-post: info@kungstornet.nu